Touken Ranbu: Hanamaru ตอนที่ 1 / สำรอง

Touken Ranbu: Hanamaru ตอนที่ 2 / สำรอง

Touken Ranbu: Hanamaru ตอนที่ 3 / สำรอง+โหลด

Touken Ranbu: Hanamaru ตอนที่ 4 / สำรอง+โหลด

Touken Ranbu: Hanamaru ตอนที่ 5 / สำรอง+โหลด

Touken Ranbu: Hanamaru ตอนที่ 6 / สำรอง+โหลด

Touken Ranbu: Hanamaru ตอนที่ 7 / สำรอง+โหลด

Touken Ranbu: Hanamaru ตอนที่ 8 / สำรอง+โหลด

Touken Ranbu: Hanamaru ตอนที่ 9 / สำรอง+โหลด

Touken Ranbu: Hanamaru ตอนที่ 10 / สำรอง+โหลด

Touken Ranbu: Hanamaru ตอนที่ 11 / สำรอง+โหลด

Touken Ranbu: Hanamaru ตอนที่ 12 / สำรอง+โหลดเรื่องย่อ: ในปี 2205 ในโลกที่ประวัติศาสตร์ได้เปลี่ยนไปจากเดิม เรื่องราวจะเกี่ยวข้องกับพวกคนใน Touken Danshi ที่ใช้ชีวิตอย่างสงบสุข Touken Ranbu ภาคหลักจะฉายในปี 2017 โดย ufotable


Share this article :Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*