Touken Ranbu: Hanamaru ตอนที่ 1
Touken Ranbu: Hanamaru ตอนที่ 2
Touken Ranbu: Hanamaru ตอนที่ 3

ยังไม่มา
Touken Ranbu: Hanamaru ตอนที่ 4
Touken Ranbu: Hanamaru ตอนที่ 5เรื่องย่อ: ในปี 2205 ในโลกที่ประวัติศาสตร์ได้เปลี่ยนไปจากเดิม เรื่องราวจะเกี่ยวข้องกับพวกคนใน Touken Danshi ที่ใช้ชีวิตอย่างสงบสุข Touken Ranbu ภาคหลักจะฉายในปี 2017 โดย ufotable


Share this article :Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*