Natsume Yuujinchou Go ตอนที่ 01 / สำรอง+โหลด

Natsume Yuujinchou Go ตอนที่ 02 / สำรอง+โหลด

Natsume Yuujinchou Go ตอนที่ 03 / สำรอง+โหลด

Natsume Yuujinchou Go ตอนที่ 04 / สำรอง+โหลด

Natsume Yuujinchou Go ตอนที่ 05 / สำรอง+โหลด

Natsume Yuujinchou Go ตอนที่ 06 / สำรอง+โหลด

Natsume Yuujinchou – Nyanko-sensei to Hajimete no Otsukai / สำรอง+โหลด

Natsume Yuujinchou Go ตอนที่ 07 / สำรอง+โหลด

Natsume Yuujinchou Go ตอนที่ 08 / สำรอง+โหลด

Natsume Yuujinchou Go ตอนที่ 09 / สำรอง+โหลด

Natsume Yuujinchou Go ตอนที่ 10 / สำรอง+โหลด

Natsume Yuujinchou Go ตอนที่ 11 / สำรอง+โหลด จบเรื่องย่อ: ภาค 5 ของเรื่อง นัตสึเมะกับบันทึกพิศวง เรื่องราวของนัตสึเมะเด็กหนุ่มที่ได้รับบันทึกสหายจากย่าซึ่งบันทึกชื่อภูตที่เธอเคยชนะเอาไว้ ทำให้ภูตที่แพ้ต้องการชื่อคืนและบางตนต้องการชิงบันทึกเล่มนั้นมา


Share this article :Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*