Flip Flappers ตอนที่ 01 / สำรอง+โหลด

Flip Flappers ตอนที่ 02 / สำรอง+โหลด  หมายเหตุ เสียงไม่ตรงรอแก้ไขจากทางเพจ FSเรื่องย่อ: ปาปิก้าและโคโคน่า ผู้ถือกุญแจเปิดประตูมิติ ผจญภัยในต่างมิติและต่างสมัยที่ซ้อนทับกัน ถูกเรียกว่า Pure Illusion ทั้งสองได้พบคริสตัลปริสนาที่เรียกว่า เงาแห่งมิมิ (Shard of Mimi) ที่สามารถทำให้สมปรารถนาได้ เมื่อตกอยู่ในอันตราย คริสตัลนั้นได้เปล่งแสงและทำให้ทั้งสองเปลี่ยนร่างได้ ซับไทยจาก Anime cartoon


Share this article :Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*