Brave Witches ตอนที่ 1

Brave Witches ตอนที่ 2

Brave Witches ตอนที่ 3

Brave Witches ตอนที่ 4

Brave Witches ตอนที่ 5

Brave Witches ตอนที่ 6

Brave Witches ตอนที่ 7

Brave Witches ตอนที่ 08 / สำรอง+โหลด

Brave Witches ตอนที่ 09 / สำรอง+โหลด

Brave Witches ตอนที่ 10  / สำรอง+โหลด

Brave Witches ตอนที่ 11  / สำรอง+โหลด

Brave Witches ตอนที่ 12  / สำรอง+โหลด จบเรื่องย่อ: Brave Witches เป็นซีรี่ย์เสริมของ Strike Witches โดยในครั้งนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกองบินรบหน่วยที่ “502” ซึ่งจะเป็นหน่วยรบที่รวบรวมสาวๆที่ความสามารถแตกต่างกัน ซับไทยจาก TyrantFS


Share this article :Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*